• 1992

    เริ่มก่อตั้งบริษัท

สิลินปลาสเตอร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1992 บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจัดจำหน่ายปูนฉาบยิปซั่ม หรือ ผงยิปซั่ม และ ปูนปลาสเตอร์ บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาและรักษาคุณภาพของสินค้าให้คงที่และดียิ่งขึ้นไปเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้มากที่สุด ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 20 ปี บริษัทยินดีให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าทุกๆท่าน