ปูนฉาบยิปซั่ม

ปูนฉาบยิปซั่ม M200 ตรานก แบบกระสอบ 25 kg.

ใช้สำหรับงานฉาบ ฝ้า ผนัง และ เพดาน

ปูนฉาบฝ้า

ปูนฉาบยิปซั่ม M200 ตรานก แบบลัง 24 kg.

ภายในบรรจุปูนยิปซั่มถุง 1 kg. จำนวน 24 ถุงใช้สำหรับงานฉาบ ฝ้า ผนัง และ เพดาน

เทปฉาบฝ้า

เทปฉาบยิปซั่ม ตรานก

ขนาด : หน้ากว้าง 5 เซนติเมตร x ความยาว 20 เมตร

ภายในบรรจุ 40 ม้วน

ปูนฉาบยิปซั่ม

ปูนฉาบยิปซั่ม M200 ตรานก แบบลัง 24 kg. (ถุงสุญญากาศ)

ภายในบรรจุปูนยิปซั่มถุง (ถุงสุญญากาศ) 1 kg. จำนวน 24 ถุง ใช้สำหรับงานฉาบ ฝ้า ผนัง และ เพดาน

ปูนปลาสเตอร์

ปูนปลาสเตอร์ ตรานก แบบลัง 24 kg. (ถุงสุญญากาศ)

ภายในบรรจุปูนปลาสเตอร์แบบถุง (ถุงสุญญากาศ) 1 kg. จำนวน 24 ถุง ใช้สำหรับงานเทพิมพ์ และ งานปั้นต่างๆ