ปูนปลาสเตอร์

    ปูนปลาสเตอร์ ตรานก แบบลัง 24 kg. (ถุงสุญญากาศ)

ปูนปลาสเตอร์ตรานก แบบลัง 24 kg. ภายในบรรจุปูนปลาสเตอร์แบบถุง (ถุงสุญญากาศ) 1 kg. จำนวน 24 ถุง ใช้สำหรับงานเทพิมพ์ และ งานปั้นต่างๆ

    วิธีใช้

  • ชั่งน้ำหนักปูนปลาสเตอร์และตวงน้ำให้ได้อัตราส่วนที่เหมาะสม
  • เทปูนปลาสเตอร์ลงในน้ำ เกลี่ยให้เนื้อปูนซับน้ำ 1 นาที
  • ผสมปูนปลาสเตอร์กับน้ำให้เข้ากันจนได้เนื้อครีม
  • เทส่วนผสมลงในแม่พิมพ์ สั่นแม่พิมพ์ไล่ฟองอากาศ แล้วปล่อยไว้จนเนื้อปูนปลาสเตอร์แข็ง จึงถอดแบบออก

    การเก็บรักษา

ควรเก็บในที่แห้ง และ ปิดปากถุงให้สนิท ระวังอย่าให้ถูกน้ำหรือละอองน้ำ

ปูนปลาสเตอร์ ตรานก สามารถเก็บได้นาน 6 เดือน