ปูนฉาบฝ้า

    ปูนฉาบยิปซั่ม M200 ตรานก แบบลัง 24 kg.

ภายในบรรจุปูนฉาบยิปซั่มแบบถุง 1 kg. จำนวน 24 ถุง ใช้สำหรับงานฉาบ ฝ้า ผนัง และ เพดาน

    วิธีการใช้

ปูน M200  2 ส่วน ต่อน้ำ 1 ส่วน โดยน้ำหนัก

ปูน M200  3 ส่วน ต่อน้ำ 1 ส่วน โดยปริมาตร

โรยปูน M200 ลงในน้ำ เกลี่ยให้ดูดซึมน้ำ 2-3 นาที ในถาดพลาสติก หรือ กระบะไม้ กวนส่วนผสมให้เข้ากัน ให้มีความข้นเหนียวเหมาะสมตามความต้องการ (ส่วนผสมนี้สามารถใช้งานได้ในระยะเวลาไม่เกิน 60 นาที นับตั้งแต่เริ่มผสม)

    การใช้งาน

ใช้ปูน M200 ฉาบอุดครั้งแรก เสร็จแล้ว ทิ้งไว้ให้เนื้อรอยฉาบแห้ง หรือ แข็งตัวก่อน (จะมีการยุบตัวเล็กน้อย) จากนั้นจึงผสมปูน M200 ใหม่แล้วฉาบแต่งทับให้เรียบร้อย เมื่อรอยฉาบแห้งสนิทแล้วจึงใช้กระดาษทรายขัดผิวให้เรียบก่อนทาสีทับ

    การเก็บรักษา

ควรเก็บในที่แห้ง และ ปิดปากถุงให้สนิท ระวังอย่าให้ถูกน้ำหรือละอองน้ำ

ปูนยิปซั่ม M200 ตรานก สามารถเก็บได้นาน 6 เดือน