“อาคารสีเขียว” คือสิ่งก่อสร้างที่ในการออกแบบ, ก่อสร้าง หรือ การปฏิบัติการ นั้นช่วยลดหรือกำจัดผลกระทบด้านลบและสร้างผลกระทบด้านบวกต่อสิ่งแวดล้อม, อาคารสีเขียวช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีค่าและช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้น

    คุณลักษณะของอาคารสีเขียว

  • ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ, น้ำ ไฟฟ้า และ อื่นๆ
  • ใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์
  • ลดมลพิษและของเสีย สามารถที่จะนำไปใช้ใหม่ หรือ รีไซเคิ่ล
  • อากาศ สภาพแวดล้อมภายในอาคาร มีคุณภาพที่ดี
  • ใช้วัสดุที่ไม่เป็นพิษต่อคนและสิ่งแวดล้อม มีจริยธรรมและยั่งยืน
  • ออกแบบ ก่อสร้าง ปฏิบัติการ โดยพิจารณาและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
  • ออกแบบ ก่อสร้าง ปฏิบัติการ โดยพิจารณาและคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย
  • การออกแบบที่สามารถจะปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม

    สิ่งก่อสร้างใดๆสามารถเป็นอาคารสีเขียวได้ ไม่ว่าจะเป็น บ้าน ออฟฟิซ โรงเรียน โรงพยาบาล คอมมูนิตี้เซ็นเตอร์ หรือ สิ่งก่อสร้างใดๆที่มีคุณลักษณะตามที่กล่าวไว้ด้านบน

    หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับ หากสนใจปูนฉาบยิปซั่มสำหรับฉาบรอยต่อแผ่นยิปซั่ม ฉาบฝ้า ฉาบเพดาน สามารถติดต่อผ่านไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ